Text Box: ISOCARE AS
Spesialrådgiver - energi, innemiljø og VVS-teknikk
 
Fagområder    Referanseprosjekter    Kontakt oss    Nyheter    Aktuelle linker

•	Uavhengig kontroll/tredjeparts kontroll av VVS-tekniske anlegg
•	Tilstandskontroll
•	Enøkanalyser
•	Innemiljøundersøkelser
•	Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
•	Dimensjonering av røykventilasjon
•	Energiberegninger i henhold til NS 3031
•	Temperatur- og kjølebehovsberegninger
•	CFD beregninger (brann, industri, sykehus, komfortventilasjon)
•	Kurs/etterutdanning
•	FoU