Rådgiver - energi & miljø, VVS-teknikk, sykehus, CFD beregninger


• Uavhengig kontroll/tredjeparts kontroll av VVS-tekniske anlegg
• Tilstandskontroll
• Enøkanalyser
• Innemiljøundersøkelser
• Utarbeidelse av kravspesifikasjoner VVS, Energi og Miljø
• Dimensjonering av røykventilasjon
• Dimensjonering av tunnelventilasjon
• CFD beregninger (brann, ventilasjon, gass og partikkelspredning, vind)
• Energiberegninger i henhold til NS 3031 (stasjonære og dynamiske)
• Temperatur- og kjølebehovsberegninger (stasjonære og dynamiske)
• Kurs/etterutdanning/undervisning
  (varme, ventilasjon, sanitær, energi/enøk, inneklima, miljø, brann)
• FOU